Selected Location: Izola, SloveniaOSEBNI ASISTENT - M/Ž

 • Izola, Coastal-Karst
 • Posted on: Sun, 21 Jul 2024 07:14:19 GMT
Opis del in nalog ZAPOSLIMO OSEBNEGA ASISTENTA ZA POMOČ DVEMA PRIJETNIMA UPORABNIKOMA Z OBALE (IZOLA IN STRUNJAN). DELO OBSEGA POMOČ PRI VSAKODNEVNIH OPRAVILIH, OSEBNI HIGIENI, SPREMSTVO IZVEN DOMAČEGA ...
Job Details
Skupaj vitalni zavod za osebno asistenco Koper

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK ZA ZGODNJO OBRAVNAVO - M/Ž

 • Izola, Coastal-Karst
 • Posted on: Sun, 21 Jul 2024 06:19:59 GMT
Opis del in nalog OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA, NAVODILI RAVNATELJA/POMOČNIKA RAVNATELJA IN ODGOVARJA ZA STROKOVNOST OPRAVLJENEGA DELA, IN SICER: DELA IN ...
Job Details

UČITELJ SLOVENŠČINE - M/Ž

 • Izola, Coastal-Karst
 • Posted on: Sun, 21 Jul 2024 03:14:34 GMT
Opis del in nalog IZVAJANJE PRIPRAV NA VIZ DELO, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO PROGRAMU DELA IN ŽIVLJENJU ŠOLE, PO ZAKONODAJI, PO SPLOŠNIH AKTIH IN ...
Job Details

SVETOVALNI DELAVEC - M/Ž

 • Izola, Coastal-Karst
 • Posted on: Sun, 21 Jul 2024 02:43:40 GMT
Opis del in nalog OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA, NAVODILI RAVNATELJA/POMOČNIKA RAVNATELJA IN ODGOVARJA ZA STROKOVNOST OPRAVLJENEGA DELA, IN SICER: SODELUJE PRI ...
Job Details

SPREMLJEVALEC OTROKA S ČUSTVENO-VEDENJSKO MOTNJO - M/Ž

 • Izola, Coastal-Karst
 • Posted on: Sun, 21 Jul 2024 01:54:43 GMT
Opis del in nalog IZVAJANJE PRIPRAV NA VIZ DELO, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO PROGRAMU DELA IN ŽIVLJENJU ŠOLE, PO ZAKONODAJI, PO SPLOŠNIH AKTIH IN ...
Job Details

PRODAJALEC NA BENCINSKEM SERVISU - LUCIJA - M/Ž

 • Izola, Coastal-Karst
 • Posted on: Sun, 21 Jul 2024 01:53:47 GMT
Opis del in nalog PRODAJALEC NA BENCINSKEM SERVISU V LUCIJI. Nudimo Trajanje zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas Poskusno ...
Job Details
BPO storitve d.o.o. BPO servizi s.r.l.

SPREMLJEVALEC ZA NUDENJE FIZIČNE POMOČI OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI - M/Ž

 • Izola, Coastal-Karst
 • Posted on: Sun, 21 Jul 2024 01:29:12 GMT
Opis del in nalog SPREMLJEVALEC OPRAVLJA PREDVSEM NASLEDNJA DELA: SEZNANI SE S PROBLEMATIKO GIBALNO OVIRANEGA OTROKA, SKRBI ZA VARNO GIBANJE GIBALNO OVIRANEGA OTROKA PO PROSTORIH, OBJEKTU VRTCA, POMAGA ...
Job Details

HIŠNIK IV - M/Ž

 • Izola, Coastal-Karst
 • Posted on: Sun, 21 Jul 2024 00:42:26 GMT
Opis del in nalog HIŠNIK OPRAVLJA PREDVSEM NASLEDNJE NALOGE: OSKRBUJE POSLOVNE ZGRADBE ZAVODA IN DRUGE POSLOVNE POVRŠINE S SREDSTVI, KI ZAGOTAVLJAJO NEMOTENO DELOVANJE, VZDRŽEVANJE IN UPORABO OBJEKTOV IN ...
Job Details

TEHNIČNI DELAVEC - VZDRŽEVALEC UČNE TEHNOLOGIJE - M/Ž

 • Izola, Coastal-Karst
 • Posted on: Sat, 20 Jul 2024 23:19:28 GMT
Opis del in nalog TEHNIČNI DELAVEC – VZDRŽEVALEC UČNE TEHNOLOGIJE V OPRAVLJA PREDVSEM NASLEDNJE NALOGE: POMOČ ZAPOSLENIM, VZPODBUJANJE, USMERJANJE IN POMOČ ZAPOSLENIM ZA UPORABO INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE, POMOČ VZGOJITELJEM ...
Job Details

Delo na bencinskem servisu

 • Koper, Coastal-Karst
 • Posted on: Sat, 20 Jul 2024 07:17:48 GMT
Začasna in občasna dela so namenjena samo osebam s statusom študenta oziroma dijaka. Rad_a delaš z ljudmi in ti delo v prodaji ni tuje? Prijavi se na prosto ...
Job Details
Mjob

E037010 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA (OKULISTIČNA DEJAVNOST) - M/Ž

 • Izola, Coastal-Karst
 • Posted on: Sat, 20 Jul 2024 02:20:43 GMT
Opis del in nalog ORGANIZIRANJE, NADZIRANJE IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V OPERATIVNI DEJAVNOSTI. Nudimo Trajanje zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas ...
Job Details
Splošna Bolnišnica Izola

Prodajalec v PE Koper Ankaranska (m/ž/d)

 • Koper, Coastal-Karst
 • Posted on: Fri, 19 Jul 2024 06:33:40 GMT
HOFER (po)polni delovni čas: krajši delovnik, polna pokojnina Kaj odlikuje naše prodajalce? Naši prodajalci so osebe, ki nenehno skrbijo za založenost in urejenost naših trgovin, hkrati ...
Job Details
Hofer

Prodaja in svetovanje

 • Koper, Coastal-Karst
 • Posted on: Fri, 19 Jul 2024 06:10:09 GMT
Začasna in občasna dela so namenjena samo osebam s statusom študenta oziroma dijaka. Priznano podjetje vabi v svoje vrste študente, ki imajo radi dinamiko in jim delo z ...
Job Details
Mjob

Izvajanje rekreativnih tekaških vadb za odrasle

 • Koper, Coastal-Karst
 • Posted on: Fri, 19 Jul 2024 03:33:47 GMT
Začasna in občasna dela so namenjena samo osebam s statusom študenta oziroma dijaka. ŠD 3Šport izvaja vadbe za rekreacijo odraslih v plavanju, teku, kolesarjenju in triatlonu. Dodatno izvajajo ...
Job Details
Mjob

INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE - PRIPRAVNIK (E047078) - M/Ž

 • Izola, Coastal-Karst
 • Posted on: Fri, 19 Jul 2024 03:04:19 GMT
Opis del in nalog OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA SKLADNO S PROGRAMOM. VEČJI DEL PRIPRAVNIŠTVA SE BO OPRAVILO V LABORATORIJU ZA KEMIJO IN HEMATOLOGIJO. Nudimo Trajanje zaposlitve: ...
Job Details
Splošna Bolnišnica Izola

VZDRŽEVALEC ZELENIH POVRŠIN - M/Ž

 • Izola, Coastal-Karst
 • Posted on: Fri, 19 Jul 2024 01:29:27 GMT
Opis del in nalog SODELOVANJE PRI RAZNIH AKCIJAH KOMUNALNEGA ZNAČAJA, OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH DEL PRI VZDRŽEVANJU IN UREJANJU MESTNIH PARKOV IN ZELENIC (OKOPAVANJE, PLETJE, OBREZOVANJE...), POSTAVLJANJE IN SNEMANJE ...
Job Details
JAVNO PODJETJE KOMUNALA Izola

Delo na blagajni

 • Koper, Coastal-Karst
 • Posted on: Fri, 19 Jul 2024 00:07:48 GMT
Začasna in občasna dela so namenjena samo osebam s statusom študenta oziroma dijaka. Podjetje išče osebo za delo na blagajni. Te delo v prodeji veseli? Ne odlašaj s ...
Job Details
Mjob

SKUPINOVODJA VZDRŽEVANJA PROMETNIH POVRŠIN - M/Ž

 • Izola, Coastal-Karst
 • Posted on: Thu, 18 Jul 2024 23:06:58 GMT
Opis del in nalog OPERATIVNO VODENJE SKUPINE DELAVCEV, OPRAVLJANJE ZIDARSKIH IN VZDRŽEVALNIH DEL NA VZDRŽEVANJU PROMETNIH POVRŠIN (NAPRAVE ZA ODVODNJAVANJE, BREŽINE, PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA, VEGETACIJA IN CESTNI ...
Job Details
JAVNO PODJETJE KOMUNALA Izola

J035140 VZDRŽEVALEC TEHNIK V (I) V ZSV - M/Ž

 • Izola, Coastal-Karst
 • Posted on: Thu, 18 Jul 2024 06:58:15 GMT
Opis del in nalog SAMOSTOJNO IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH IN MANJ ZAHTEVNIH IN ZAHTEVNIH DEL NA INŠTALACIJAH, NAPRAVAH IN STROJIH. IZVAJANJE PREVENTIVNIH VZDRŽEVALNIH DEL. Nudimo Trajanje ...
Job Details
Splošna Bolnišnica Izola

ZOBOZDRAVNIK (ZOBOZDRAVNIK PRIPRAVNIK) - M/Ž

 • Izola, Coastal-Karst
 • Posted on: Thu, 18 Jul 2024 06:41:03 GMT
Opis del in nalog OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZOBOZDRAVNIKA V ZOBOZDRAVSTVENI AMBULANTI. Nudimo Trajanje zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas ...
Job Details
MATANIC JASENKA - ZOBOZDRAVNIK

jobs by Indeed job search
Job Type


Date posted
Salary Range


From
To
per